Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY RZĄŚNIA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY RZĄŚNIA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Rząśnia

Ikona statystyk

Zawiadomienie dot. wydłużenia terminu dostosowania przez Inwestora wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek zakładu produkcji i sprzedaży hurtowej wyrobów z tworzyw sztucznych i rozbudowa w/w zakładu z częścią socjalno – budowlaną wraz z instalacją odprowadzania wód deszczowych i wodociągową linią zasilającą zlokalizowanego na działce nr ewid. 1216/2 obręb Rząśnia”

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Katarzyna Szataniak
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2021-04-07
Data publikacji:
2021-04-07
Data ostatniej zmiany:
2021-04-07

Wydłużenia terminu dostosowania wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek zakładu produkcji i sprzedaży hurtowej wyrobów z tworzyw sztucznych i rozbudowa w/w zakładu z częścią socjalno – budowlaną wraz z instalacją odprowadzania wód deszczowych i wodociągową linią zasilającą zlokalizowanego na działce nr ewid. 1216/2 obręb Rząśnia” do ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rząśnia.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Katarzyna Szataniak
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2021-03-02
Data publikacji:
2021-03-02
Data ostatniej zmiany:
2021-03-02

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 133/20, udzielająca inwestorowi Gminie Rząśnia, pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i zasilaniem eNN przepompowni ścieków oraz niezbędnymi urządzeniami budowlanymi, na terenie zamkniętym PKP linii nr 146 stacja Biała Pajęczańska km 39,400 ÷ 40,500 w m. Biała gm. Rząśnia, na działkach 1537/1; 1537/2; 1537/3

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Wojewoda Łódzki
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2021-01-20
Data publikacji:
2021-01-20
Data ostatniej zmiany:
2021-01-20

OBWIESZCZENIE o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek „Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi”

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Klaudia Gajda
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2020-12-07
Data publikacji:
2020-12-07
Data ostatniej zmiany:
2020-12-07

Informacja dotycząca terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek zakładu produkcji i sprzedaży hurtowej wyrobów z tworzyw sztucznych i rozbudowy w/w zakładu z częścią socjalno – budowlaną wraz z instalacją odprowadzania wód deszczowych i wodociągową linią zasilającą zlokalizowanego na działce nr ewid. 1216/2 obręb Rząśnia”.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Katarzyna Szataniak
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2020-11-30
Data publikacji:
2020-11-30
Data ostatniej zmiany:
2020-11-30

Zawiadomienie w ramach sprawy administracyjnej dotycz ą cej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. ,, Budowa s tacji regazyfikacji LNG o przepustowości Q=1250 m3n/h oraz stacji gazowej pod w y ż sz onego średniego ciśnienia (redukcyjno pomiarowej) o przepustowości Q= 1600m3n/h na dz. nr 1690/7, 1689/6, 1690/3 w Zielęcinie, gmina Rząśnia”

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Klaudia Gajda
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2020-11-23
Data publikacji:
2020-11-23
Data ostatniej zmiany:
2020-11-23

Zawiadomienie dotyczące postępowania administracyjnego pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek zakładu produkcji i sprzedaży hurtowej wyrobów z tworzyw sztucznych i rozbudowy w/w zakładu z częścią socjalno – budowlaną wraz z instalacją odprowadzania wód deszczowych i wodociągową linią zasilającą zlokalizowanego na działce nr ewid. 1216/2 obręb Rząśnia”.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Katarzyna Szataniak
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2020-10-27
Data publikacji:
2020-10-28
Data ostatniej zmiany:
2020-10-28

Zawiadomienie w ramach sprawy administracyjnej dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Budowa stacji regazyfikacji LNG o przepustowości Q=1250 m3n/h oraz stacji gazowej podwyższonego średniego ciśnienia (redukcyjno-pomiarowej) o przepustowości Q= 1600m3n/h na dz. nr 1690/7, 1689/6, 1690/3 w Zielęcinie, gmina Rząśnia”

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Klaudia Gajda
Informację wprowadził:
Maciej Ratajczyk
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-10-27
Data ostatniej zmiany:
2020-10-27

Zawiadomienie w ramach sprawy administracyjnej dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek zakładu produkcji i sprzedaży hurtowej wyrobów z tworzyw sztucznych i rozbudowy w/w zakładu z częścią socjalno -budowlaną wraz z instalacją odprowadzania wód deszczowych i wodociągową linią zasilającą zlokalizowanego na działce nr ewid. 1216/2 obręb Rząśnia”

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Katarzyna Szataniak
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2020-09-29
Data publikacji:
2020-09-29
Data ostatniej zmiany:
2020-09-29

Zawiadomienie w ramach sprawy administracyjnej dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. , Budowa stacji regazyfikacji LNG o przepustowości Q= 1 250 m3n/h oraz stacji gazowej podwyższonego średniego ciśnienia (redukcyjno-pomiarowej) o przepustowości Q 1 600 m3 n/h na dz. nr 1690/7, 1689/6, 1690/3 w Zielęcinie, gmina Rząśnia

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Katarzyna Szataniak
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2020-09-01
Data publikacji:
2020-09-09
Data ostatniej zmiany:
2020-09-10

Zawiadomienie w ramach sprawy administracyjnej dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek zakładu produkcji i sprzedaży hurtowej wyrobów z tworzyw sztucznych i rozbudowy w/w zakładu z częścią socjalno -budowlaną wraz z instalacją odprowadzania wód deszczowych i wodociągową linią zasilającą zlokalizowanego na działce nr ewid. 1216/2 obręb Rząśnia”

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Katarzyna Szataniak
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2020-08-31
Data publikacji:
2020-09-02
Data ostatniej zmiany:
2020-09-10

ZAWIADOMINEIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA w sprawie wydanai decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji regazyfikacji LNG o przepustowości Q=1250 m sześc. n/h oraz stacji gazowej podwyższonego średniego ciśnienia (redukcyjno - pomiarowej) o przepustowości Q=1600 m sześc. n/h na działce nr 1690/7, 1689/6, 1690/3 w Zielęcinie"

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2020-06-08
Data publikacji:
2020-06-08
Data ostatniej zmiany:
2020-06-08

Zawiadomienie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr PAJ4440A na nieruchomości położonej w miejscowości Biała, gmina Rząśnia, na działce nr 760/1, obręb 0003.”

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Katarzyna Szataniak
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2020-05-20
Data publikacji:
2020-05-26
Data ostatniej zmiany:
2020-05-26

Decyzja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek zakładu produkcji i sprzedaży hurtowej wyrobów z tworzyw sztucznych i rozbudowy w/w zakładu z częścią socjalno – budowlaną wraz z instalacją odprowadzania wód deszczowych i wodociągową linią zasilającą zlokalizowanego na działce nr ewid. 1216/2 obręb Rząśnia.”

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Katarzyna Szataniak
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2020-05-20
Data publikacji:
2020-05-26
Data ostatniej zmiany:
2020-05-26

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości Biała, Gawłów, Rekle i Suchowola wraz z budową oczyszczalni ścieków w msc. Biała, gmina Rząśnia”

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2019-06-24
Data publikacji:
2019-06-27
Data ostatniej zmiany:
2019-06-25

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-07-29 15:54:18, zmian dokonał(a): Maciej Ratajczyk

WCAG 2.0 (Level AA)