Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY RZĄŚNIA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY RZĄŚNIA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Rząśnia

Ikona statystyk

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3507E Biała- Bogumiłowice – Piekary”.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Katarzyna Szataniak
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2022-01-03
Data publikacji:
2022-01-03
Data ostatniej zmiany:
2022-01-03

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanej inwestycji pn. „Budowa stacji regazyfikacji LNG o przepustowości Q = 1250 m3n/h, stacji gazowej podwyższonego średniego ciśnienia (redukcyjno- pomiarowej) o przepustowości Q = 1600 m3n/h oraz sieci gazowej średniego ciśnienia”.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Katarzyna Szataniak
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2021-11-04
Data publikacji:
2021-11-10
Data ostatniej zmiany:
2021-11-10

zawiadomienia o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek zakładu produkcji i sprzedaży hurtowej wyrobów z tworzyw sztucznych i rozbudowy w/w zakładu z częścią socjalno – budowlaną wraz z instalacją odprowadzania wód deszczowych i wodociągową linią zasilającą zlokalizowanego na działce nr ewid. 1216/2 obręb Rząśnia

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Katarzyna Szataniak
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2021-09-15
Data publikacji:
2021-09-17
Data ostatniej zmiany:
2021-09-17

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowy niskoenergetycznego zakładu produkującego wyroby z betonu komórkowego w strefie aktywizacji gospodarczej Gminy Rząśnia

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Katarzyna Szataniak
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2021-09-07
Data publikacji:
2021-09-07
Data ostatniej zmiany:
2021-09-07

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Budowa stacji regazyfikacji LNG o przepustowości Q= 1250 m3n/h oraz stacji gazowej podwyższonego średniego ciśnienia (redukcyjno – pomiarowej) o przepustowości Q = 1600 m3n/h oraz sieci gazowej średniego ciśnienia”.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Klaudia Gajda
Informację wprowadził:
Maciej Ratajczyk
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-08-04
Data ostatniej zmiany:
2021-08-04

Zawiadomienie dot. wydłużenia terminu dostosowania przez Inwestora wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek zakładu produkcji i sprzedaży hurtowej wyrobów z tworzyw sztucznych i rozbudowa w/w zakładu z częścią socjalno – budowlaną wraz z instalacją odprowadzania wód deszczowych i wodociągową linią zasilającą zlokalizowanego na działce nr ewid. 1216/2 obręb Rząśnia”

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Katarzyna Szataniak
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2021-04-07
Data publikacji:
2021-04-07
Data ostatniej zmiany:
2021-04-07

Wydłużenia terminu dostosowania wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek zakładu produkcji i sprzedaży hurtowej wyrobów z tworzyw sztucznych i rozbudowa w/w zakładu z częścią socjalno – budowlaną wraz z instalacją odprowadzania wód deszczowych i wodociągową linią zasilającą zlokalizowanego na działce nr ewid. 1216/2 obręb Rząśnia” do ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rząśnia.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Katarzyna Szataniak
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2021-03-02
Data publikacji:
2021-03-02
Data ostatniej zmiany:
2021-03-02

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 133/20, udzielająca inwestorowi Gminie Rząśnia, pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i zasilaniem eNN przepompowni ścieków oraz niezbędnymi urządzeniami budowlanymi, na terenie zamkniętym PKP linii nr 146 stacja Biała Pajęczańska km 39,400 ÷ 40,500 w m. Biała gm. Rząśnia, na działkach 1537/1; 1537/2; 1537/3

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Wojewoda Łódzki
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2021-01-20
Data publikacji:
2021-01-20
Data ostatniej zmiany:
2021-01-20

OBWIESZCZENIE o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek „Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi”

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Klaudia Gajda
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2020-12-07
Data publikacji:
2020-12-07
Data ostatniej zmiany:
2020-12-07

Informacja dotycząca terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek zakładu produkcji i sprzedaży hurtowej wyrobów z tworzyw sztucznych i rozbudowy w/w zakładu z częścią socjalno – budowlaną wraz z instalacją odprowadzania wód deszczowych i wodociągową linią zasilającą zlokalizowanego na działce nr ewid. 1216/2 obręb Rząśnia”.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Katarzyna Szataniak
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2020-11-30
Data publikacji:
2020-11-30
Data ostatniej zmiany:
2020-11-30

Zawiadomienie w ramach sprawy administracyjnej dotycz ą cej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. ,, Budowa s tacji regazyfikacji LNG o przepustowości Q=1250 m3n/h oraz stacji gazowej pod w y ż sz onego średniego ciśnienia (redukcyjno pomiarowej) o przepustowości Q= 1600m3n/h na dz. nr 1690/7, 1689/6, 1690/3 w Zielęcinie, gmina Rząśnia”

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Klaudia Gajda
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2020-11-23
Data publikacji:
2020-11-23
Data ostatniej zmiany:
2020-11-23

Zawiadomienie dotyczące postępowania administracyjnego pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek zakładu produkcji i sprzedaży hurtowej wyrobów z tworzyw sztucznych i rozbudowy w/w zakładu z częścią socjalno – budowlaną wraz z instalacją odprowadzania wód deszczowych i wodociągową linią zasilającą zlokalizowanego na działce nr ewid. 1216/2 obręb Rząśnia”.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Katarzyna Szataniak
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2020-10-27
Data publikacji:
2020-10-28
Data ostatniej zmiany:
2020-10-28

Zawiadomienie w ramach sprawy administracyjnej dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Budowa stacji regazyfikacji LNG o przepustowości Q=1250 m3n/h oraz stacji gazowej podwyższonego średniego ciśnienia (redukcyjno-pomiarowej) o przepustowości Q= 1600m3n/h na dz. nr 1690/7, 1689/6, 1690/3 w Zielęcinie, gmina Rząśnia”

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Klaudia Gajda
Informację wprowadził:
Maciej Ratajczyk
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2020-10-27
Data ostatniej zmiany:
2020-10-27

Zawiadomienie w ramach sprawy administracyjnej dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek zakładu produkcji i sprzedaży hurtowej wyrobów z tworzyw sztucznych i rozbudowy w/w zakładu z częścią socjalno -budowlaną wraz z instalacją odprowadzania wód deszczowych i wodociągową linią zasilającą zlokalizowanego na działce nr ewid. 1216/2 obręb Rząśnia”

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Katarzyna Szataniak
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2020-09-29
Data publikacji:
2020-09-29
Data ostatniej zmiany:
2020-09-29

Zawiadomienie w ramach sprawy administracyjnej dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. , Budowa stacji regazyfikacji LNG o przepustowości Q= 1 250 m3n/h oraz stacji gazowej podwyższonego średniego ciśnienia (redukcyjno-pomiarowej) o przepustowości Q 1 600 m3 n/h na dz. nr 1690/7, 1689/6, 1690/3 w Zielęcinie, gmina Rząśnia

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Katarzyna Szataniak
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2020-09-01
Data publikacji:
2020-09-09
Data ostatniej zmiany:
2020-09-10

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-01-27 11:53:50, zmian dokonał(a): Przemysław Cimcioch

WCAG 2.0 (Level AA)