Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY RZĄŚNIA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY RZĄŚNIA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Rząśnia

Ikona statystyk

Zawiadomienie Wójta Gminy Rząśnia dotyczącego wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa niskoenergetycznego zakładu produkującego wyroby z betonu komórkowego w strefie aktywizacji gospodarczej Gminy Rząśnia, planowanego do realizacji na działce o nr ewid. 1687/4 położonej w obrębie geodezyjnym Zielęcin, gm. Rząśnia.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Katarzyna Szataniak
Informację wytworzył:
Artur Ruka
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2023-05-12
Data publikacji:
2023-05-12
Data ostatniej zmiany:
2023-05-12

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Uzbrojenie nowopowstałych terenów zabudowy jednorodzinnej w miejscowości Rząśnia poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej.”

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Katarzyna Szataniak
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2022-12-14
Data publikacji:
2022-12-14
Data ostatniej zmiany:
2022-12-14

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Uzbrojenie nowopowstałych terenów zabudowy jednorodzinnej w miejscowości Rząśnia poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Katarzyna Szataniak
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2022-07-12
Data publikacji:
2022-07-12
Data ostatniej zmiany:
2022-07-12

Obwieszczenie Wójta Gminy Rząśnia dotyczące wydania decyzji o odmowie uchylenia decyzji z dni 04.11.2021r. znak: UGG.6220.1.2021r. na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji regazyfikacji LNG o przepustowości Q = 1250 m3n/h, stacji gazowej podwyższonego średniego ciśnienia ( redukcyjno- pomiarowej) o przepustowości Q = 1600 m3n/h oraz sieci gazowej średniego ciśnienia”

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Katarzyna Szataniak
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2022-05-05
Data publikacji:
2022-05-05
Data ostatniej zmiany:
2022-05-05

Obwieszczenie o wznowieniu postępowania. Dotyczy: Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji regazyfikacji LNG o przepustowości Q = 1250 m3n/h, stacji gazowej podwyższonego średniego ciśnienia (redukcyjno- pomiarowej) o przepustowości Q = 1600 m3n/h oraz sieci gazowej średniego ciśnienia”

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Katarzyna Szataniak
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2022-04-12
Data publikacji:
2022-04-12
Data ostatniej zmiany:
2022-04-12

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowa drogi powiatowej nr 3507E Biała- Bogumiłowice – Piekary”

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Katarzyna Szataniak
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2022-02-08
Data publikacji:
2022-02-08
Data ostatniej zmiany:
2022-02-08

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3507E Biała- Bogumiłowice – Piekary”.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Katarzyna Szataniak
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2022-01-03
Data publikacji:
2022-01-03
Data ostatniej zmiany:
2022-01-03

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanej inwestycji pn. „Budowa stacji regazyfikacji LNG o przepustowości Q = 1250 m3n/h, stacji gazowej podwyższonego średniego ciśnienia (redukcyjno- pomiarowej) o przepustowości Q = 1600 m3n/h oraz sieci gazowej średniego ciśnienia”.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Katarzyna Szataniak
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2021-11-04
Data publikacji:
2021-11-10
Data ostatniej zmiany:
2021-11-10

zawiadomienia o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek zakładu produkcji i sprzedaży hurtowej wyrobów z tworzyw sztucznych i rozbudowy w/w zakładu z częścią socjalno – budowlaną wraz z instalacją odprowadzania wód deszczowych i wodociągową linią zasilającą zlokalizowanego na działce nr ewid. 1216/2 obręb Rząśnia

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Katarzyna Szataniak
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2021-09-15
Data publikacji:
2021-09-17
Data ostatniej zmiany:
2021-09-17

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowy niskoenergetycznego zakładu produkującego wyroby z betonu komórkowego w strefie aktywizacji gospodarczej Gminy Rząśnia

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Katarzyna Szataniak
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2021-09-07
Data publikacji:
2021-09-07
Data ostatniej zmiany:
2021-09-07

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Budowa stacji regazyfikacji LNG o przepustowości Q= 1250 m3n/h oraz stacji gazowej podwyższonego średniego ciśnienia (redukcyjno – pomiarowej) o przepustowości Q = 1600 m3n/h oraz sieci gazowej średniego ciśnienia”.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Klaudia Gajda
Informację wprowadził:
Maciej Ratajczyk
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2021-08-04
Data ostatniej zmiany:
2021-08-04

Zawiadomienie dot. wydłużenia terminu dostosowania przez Inwestora wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek zakładu produkcji i sprzedaży hurtowej wyrobów z tworzyw sztucznych i rozbudowa w/w zakładu z częścią socjalno – budowlaną wraz z instalacją odprowadzania wód deszczowych i wodociągową linią zasilającą zlokalizowanego na działce nr ewid. 1216/2 obręb Rząśnia”

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Katarzyna Szataniak
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2021-04-07
Data publikacji:
2021-04-07
Data ostatniej zmiany:
2021-04-07

Wydłużenia terminu dostosowania wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek zakładu produkcji i sprzedaży hurtowej wyrobów z tworzyw sztucznych i rozbudowa w/w zakładu z częścią socjalno – budowlaną wraz z instalacją odprowadzania wód deszczowych i wodociągową linią zasilającą zlokalizowanego na działce nr ewid. 1216/2 obręb Rząśnia” do ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rząśnia.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Katarzyna Szataniak
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2021-03-02
Data publikacji:
2021-03-02
Data ostatniej zmiany:
2021-03-02

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 133/20, udzielająca inwestorowi Gminie Rząśnia, pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i zasilaniem eNN przepompowni ścieków oraz niezbędnymi urządzeniami budowlanymi, na terenie zamkniętym PKP linii nr 146 stacja Biała Pajęczańska km 39,400 ÷ 40,500 w m. Biała gm. Rząśnia, na działkach 1537/1; 1537/2; 1537/3

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Wojewoda Łódzki
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2021-01-20
Data publikacji:
2021-01-20
Data ostatniej zmiany:
2021-01-20

OBWIESZCZENIE o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek „Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi”

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Klaudia Gajda
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2020-12-07
Data publikacji:
2020-12-07
Data ostatniej zmiany:
2020-12-07

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-09-22 17:12:24, zmian dokonał(a): Artur Ruka

WCAG 2.0 (Level AA)