Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY RZĄŚNIA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY RZĄŚNIA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Rząśnia

Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
GMINA RZĄŚNIA - podstawowe informacje145228
Podsumowanie "Dni Rząśni 2007"29383
Grant dla Rady Parafialnej w Stróży28631
Rząśnia w "Rankigu Samorządów 2007"28213
Ranking - SUKCES KADENCJI 2002 - 200625761
WAŻNE OGŁOSZNIE - zmiana adresu e-mail Urzędu Gminy Rząśnia22406
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rząśni21943
Informacja o kandydatach o naborze na stanowisko referenta ds. świadczeń z pomocy społecznej i obsługi systemu POMOST21908
Zarządzenie Nr 1/2009 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rząśni w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia oceny kwalifikacyjnej kandydatów w związku z naborem na wolne stanowisko urzędnicze: referenta ds. świadczeń z pomocy społecznej i obsługi systemu POMOST21846
Wyniki naboru na stanowisko referenta ds. świadczeń z pomocy społecznej i obsługi systemu POMOST21607
OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadania publicznego powszechnej nauki plywania dzieci do 10 roku życia z terenu Gminy Rząśnia w 2009 roku21465
Kanalizacja sanitarna: Stróża, Zielęcin21406
Ranking Inwestorów Samorządowych 2003 -200520757
OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2010 roku18111
PPWOW - ogłoszenie wyników konkursu nr 1/2009, 2/2009 i 3/2009 na realizację usług społecznych w ramach Programu16713
OGŁOSZENIE o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2010 roku16681
OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadania publicznego powszechnej nauki pływania dzieci do 10 roku życia z terenu Gminy Rząśnia w 2010 roku16413
OGŁOSZENIE o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego powszechnej nauki pływania dzieci do 10 roku życia z terenu Gminy Rząśnia w 2010 roku15726
Zinetegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Gminie Rząśnia15617
OGŁOSZENIE WYNIKU KONKURSU Nr 1/2010 na realizację usług interacji społecznej15585
PRZETARG NIEOGRANICZONY na wykonanie budowy świetlicy wiejskiej w Będkowie14630
OGŁOSZENIE o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Rząśnia".14432
PRZETARG NIEOGRANICZONY na remont rowu i przepustów w miejscowości Rząśnia14359
Przetarg nieograniczony na wykonanie instalacji wentylacji kanałowej w budynku OSP Suchowola14356
PRZETARG NIEOGRANICZONY na zaprojektowanie i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie gminy Rząśnia14147
PRZETARG NIEGRANICZONY na udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Rząśnia13984
PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rząśnia13943
PRZETARG NIEOGRANICZONY na wykonanie budowy i przebudowy dróg na terenie Gminy Rząśnia13784
PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę ciągnika rolniczego wraz z osprzętem dla Gminy Rząśnia13767
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na organizację imprezy kulturalnej Dni Gminy Rząśnia 2010 prowadzonym w trybie negocjacji z ogłoszeniem13709
Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rząśni13548
Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Rząśnia13491
PRZETARG NIEOGRANIOCZONY na wykonywanie usług dowozu dzieci do szkół13454
Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie i rozbudowie drogi Rząśnia-Brutus-Marcelin prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego13418
INFORMACJA o zajęciach organizowanych w czasie ferii zimowych w roku 201113417
OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2009 roku13403
Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia kuchni dla szkoły podstawowej w miejscowości Biała13374
PRZETARG NIEOGRANICZONY na wykonanie budowy i przebudowy dróg na terenie Gminy Rząśnia13309
Przetarg nieograniczony na dostawę kruszywa drogowego dla Gminy Rząśnia13304
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia dla dostaw mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Broszęcin13275
PRZETARG NIEOGRANIOCZONY na dostawę lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Zielęcin13203
Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy i przebudowy dróg13194
PRZETARG NIEOGRANICZONY na wykonanie budowy, przebudowy i rozbudowy drogi Rząśnia-Brutus–Marcelin13173
PRZETARG NIEOGRANICZONY na wykonanie remontu kościoła w Stróży13148
PRZETARG NIEOGRANICZONY na kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego13117
PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej dla Gminy Rząśnia13108
Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia sportowego dla szkoły podstawowej i sali sportowej w miejscowości Biała13015
PRZETARG NIEOGRANICZONY na wykonanie budowy chodnika w pasie drogi powiatowej 3500E w miejscowości RząśniA12990
Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia szkolnego i meblowego dla szkoły podstawowej i sali sportowej w miejscowości Biała12903
Przetarg nieograniczony na wykonywanie obowiązków menadżera projektu pn. „Budowa, przebudowa i rozbudowa drogi Rząśnia-Brutus–Marcelin”12879

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-09-22 17:12:24, zmian dokonał(a): Artur Ruka

WCAG 2.0 (Level AA)