Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY RZĄŚNIA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY RZĄŚNIA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Rząśnia

Ikona statystyk

dataużytkownikopis
2020-10-26 15:06:56Artur RukaOpublikowano artykuły o ID:(2940)
2020-10-26 15:05:42Artur RukaZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2940
2020-10-26 15:05:17Artur RukaDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2940
2020-10-26 15:05:09Artur RukaDodano artykuł o tytule: Zarządzenie Wójta Gminy Rząśnia UGG.6845.6.2020.AD z dnia 26 października 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Rząśnia wraz z załącznikami
2020-10-22 11:35:50Artur RukaOpublikowano artykuły o ID:(2939)
2020-10-22 11:35:01Artur RukaZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2939
2020-10-22 11:33:48Artur RukaZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2939
2020-10-22 11:33:23Artur RukaZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2939
2020-10-22 11:32:03Artur RukaZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2939
2020-10-22 11:31:36Artur RukaDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2939
2020-10-22 11:30:58Artur RukaDodano artykuł o tytule: OGŁOSZENIE Wójta Gminy Rząśnia z dnia 22 października 2020 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały „Programu współpracy Gminy Rząśnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.
2020-10-21 12:37:50Przemysław CimciochOpublikowano artykuły o ID:(2936)
2020-10-21 12:37:37Przemysław CimciochZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2936
2020-10-21 12:37:30Przemysław CimciochZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2936
2020-10-21 12:36:16Przemysław CimciochZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2936
2020-10-21 12:35:26Przemysław CimciochDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2936
2020-10-21 12:34:43Przemysław CimciochDodano wersje artykułu. Wersja: 2 Tytuł: Postępowanie na wykonanie remontu budynków komunalnych
2020-10-21 12:07:27Artur RukaOpublikowano artykuły o ID:(2938)
2020-10-21 12:06:41Artur RukaDodano wersje artykułu. Wersja: 3 Tytuł: Przetarg nieograniczony na wykonywanie usługi nadzoru inwestorskiego nad budową oczyszczalni ścieków w m. Biała wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i tłoczniami dla części miejscowości Biała, Gawłów, Rekle i Suchowola – Etap I
2020-10-21 12:06:41Artur RukaDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2938
2020-10-21 12:06:26Artur RukaOpublikowano artykuły o ID:(2938)
2020-10-21 11:48:07Przemysław CimciochDodano wersje artykułu. Wersja: 2 Tytuł: Przetarg nieograniczony na wykonywanie usługi nadzoru inwestorskiego nad budową oczyszczalni ścieków w m. Biała wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i tłoczniami dla części miejscowości Biała, Gawłów, Rekle i Suchowola – Etap I
2020-10-21 11:48:07Przemysław CimciochDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2938
2020-10-21 11:46:28Przemysław CimciochOpublikowano artykuły o ID:(2938)
2020-10-21 11:46:10Przemysław CimciochZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2938
2020-10-21 11:46:06Przemysław CimciochZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2938

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-10-26 15:06:56, zmian dokonał(a): Artur Ruka

WCAG 2.0 (Level AA)