Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY RZĄŚNIA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY RZĄŚNIA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Rząśnia

Ikona statystyk

Rejestr planów miejscowych w Gminie Rząśnia

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Katarzyna Żuber
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2019-03-01
Data publikacji:
2019-03-01
Data ostatniej zmiany:
2019-03-01

PROJEKT zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rząśnia”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Katarzyna Żuber
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2017-06-12
Data publikacji:
2017-06-12
Data ostatniej zmiany:
2017-06-12

Uchwała Nr XXX/216/2013 Rady Gminy Rząśnia z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rząśnia

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Rada Gminy Rząśnia
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2013-12-30
Data publikacji:
2014-01-10
Data ostatniej zmiany:
2014-01-10

Uchwała Nr XXV/180/2013 Rady Gminy Rząśnia z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rząśnia

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Rada Gminy Rząśnia
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2013-07-05
Data publikacji:
2013-07-12
Data ostatniej zmiany:
2013-07-12

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rząśnia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rząśnia w granicach administracyjnych gminy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Wójt Gminy Rząśnia
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2013-02-08
Data publikacji:
2013-02-11
Data ostatniej zmiany:
2013-02-11

Obowiązujące Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarownia Przestrzennego Gminy Rząśnia

Zbieranie statystyk
Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Rada Gminy Rząśnia
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2012-01-03
Data publikacji:
2012-01-03
Data ostatniej zmiany:
2012-05-31

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-10-26 15:06:56, zmian dokonał(a): Artur Ruka

WCAG 2.0 (Level AA)