Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY RZĄŚNIA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY RZĄŚNIA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Rząśnia

Ikona statystyk

Ogłoszenie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego

Ikona statystyk

Wójt Gminy Rząśnia podaje do publicznej wiadomości treść uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego pn. „ Śladami powstań niepodległościowych – powstania w malarstwie, wierszu i pieśni”.

Z uproszczoną ofertą realizacji  zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert wystąpiło Stowarzyszenie Rozwoju Kultury i Zachowania Dziedzictwa Kulturowego wsi Stróża,  z/s Stróża 69. Każdy w terminie do 18.09.2019r. może zgłosić pisemne uwagi dotyczące oferty składając je w sekretariacie Urzędu Gminy w Rząśni ul. Kościuszki 16A, 98-332 Rząśnia.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Katarzyna Szataniak
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2019-09-11
Data publikacji:
2019-09-11
Data ostatniej zmiany:
2019-09-11

Ogłoszenie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego

Ikona statystyk

Na podstawie art.19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) Wójt Gminy Rząśnia podaje do publicznej wiadomości treść oferty na realizację zadania publicznego pod tytułem:

 „Piknik integracyjny połączony z obchodami Dnia Patrona św. Jana Chrzciciela”.

W dniu 30 maja 2019 r. do Urzędu Gminy w Rząśni wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert złożona przez Koło Gospodyń Wiejskich w Białej.

Zgodnie z treścią art.19a ust 4 w/w Ustawy każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
Pisemne uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Rząśni, ul. Kościuszki 16, 98-332 Rząśnia.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Anna Ligocka
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2019-06-04
Data publikacji:
2019-06-04
Data ostatniej zmiany:
2019-06-04

Informacja o projekcie „Wyposażenie pomieszczenia pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w miejscowości Gawłów” w ramach działania Małe Projekty 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju z Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 realizowanym przez Ocgotniczą Straż Pożarną w Gawowie

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
OSP Gawłów
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2014-03-10
Data publikacji:
2014-03-10
Data ostatniej zmiany:
2014-03-10

Ogłoszenie o walnym zebraniu Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów „Pogodna Jesień” w Rząśni

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Srowarzyszeniie "Pogodna Jesień"
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2013-06-04
Data publikacji:
2013-06-04
Data ostatniej zmiany:
2013-06-04

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-10-19 11:16:42, zmian dokonał(a): Artur Ruka

WCAG 2.0 (Level AA)