Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY RZĄŚNIA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY RZĄŚNIA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Rząśnia

Ikona statystyk

Informacja dotycząca zmiany siedziby Urzędu oraz niektórych jednostek Gminy

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Aldona Nagodzińska- Sadek
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2021-08-12
Data publikacji:
2021-08-13
Data ostatniej zmiany:
2021-08-13

Zarządzenie Wójta Gminy Rząśnia z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie odwołania Zarządzenia Wójta Gminy dot. zmiany czasu pracy Urzędu Gminy w Rząśni

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2021-07-23
Data publikacji:
2021-07-23
Data ostatniej zmiany:
2021-07-23

Zarządzenie Wójta Gminy Rząśnia z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie zmiany pracy Urzędu Gminy w Rząśni

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Aldona Nagodzińska- Sadek
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2021-07-07
Data publikacji:
2021-07-07
Data ostatniej zmiany:
2021-07-07

Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rząśnia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - wyłożenie do publicznego wglądu

Ikona statystyk
Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Katarzyna Żuber
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2021-07-07
Data publikacji:
2021-07-07
Data ostatniej zmiany:
2021-07-06

OGŁOSZENIE O NABORZE NA KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE - Dyrektora Gminnego Żłobka „Kubuś i Przyjaciele” w Rząśni

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2021-07-02
Data publikacji:
2021-07-02
Data ostatniej zmiany:
2021-08-04

Obwieszczenie Wójta Gminy Rząśnia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rząśnia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2021-06-29
Data publikacji:
2021-06-29
Data ostatniej zmiany:
2021-06-29

Zarządzenie Wójta Gminy Rząśnia z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie odwołania  zmiany oraz skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy  w Rząśni

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2021-06-23
Data publikacji:
2021-06-23
Data ostatniej zmiany:
2021-06-23

Zarządzenie Wójta Gminy Rząśnia z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany oraz skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy w Rząśni.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2021-06-22
Data publikacji:
2021-06-22
Data ostatniej zmiany:
2021-06-22

OGŁOSZENIE O NABORZE NA KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE - Dyrektora Gminnego Żłobka „Kubuś i Przyjaciele” w Rząśni

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Iwona Szcześniak
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2021-06-15
Data publikacji:
2021-06-15
Data ostatniej zmiany:
2021-06-15

Zarządzenie Wójta Gminy Rząśnia z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za dzień ustawowo wolny od pracy przypadający w dniu 1 maja 2021 r.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2021-05-26
Data publikacji:
2021-05-31
Data ostatniej zmiany:
2021-05-31

Zarządzenie Wójta Gminy Rząśnia z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez naukę pływania dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rząśnia

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Anna Ligocka
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2021-04-14
Data publikacji:
2021-04-14
Data ostatniej zmiany:
2021-04-14

Ogłoszenie Wójta Gminy Rząśnia z dnia 19 marca 2021 r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez naukę pływania dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rząśnia

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2021-03-19
Data publikacji:
2021-03-19
Data ostatniej zmiany:
2021-03-19

Zarządzenie Wójta Gminy Rząśnia w sprawie przeznaczenia do oddania w najem w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego i lokalu mieszkalnego oraz sporządzenia wykazu nieruchomości stanowią mienie komunalne Gminy Rząśnia wraz z załącznikami

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Aleksandra Lechowska
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2021-03-15
Data publikacji:
2021-03-15
Data ostatniej zmiany:
2021-09-13

Zarządzenie Wójta Gminy Rząśnia w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres 10 - 30 lat nieruchomości stanowiące mienie komunalne Gminy Rząśnia

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2021-02-24
Data publikacji:
2021-02-24
Data ostatniej zmiany:
2021-02-24

Ogłoszenie Wójta Gminy Rząśnia o wyniku wyboru wniosku o udzielenie dotacji na wspieranie zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Rząśnia w 2021 roku

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Katarzyna Szataniak
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2021-01-27
Data publikacji:
2021-01-27
Data ostatniej zmiany:
2021-02-03

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-10-19 11:16:42, zmian dokonał(a): Artur Ruka

WCAG 2.0 (Level AA)