Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY RZĄŚNIA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY RZĄŚNIA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Rząśnia

Ikona statystyk

Ogłoszenie Wójta Gminy Rząśnia z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. księgowości podatkowej i egzekucji

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Aldona Nagodzińska-Sadek
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2022-07-25
Data publikacji:
2022-07-25
Data ostatniej zmiany:
2022-07-25

Zawiadomienie Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 08.07.2022 r., znak: KUZ.4230.14.2022.LC

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
PGW Wody Polskie
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2022-07-08
Data publikacji:
2022-07-12
Data ostatniej zmiany:
2022-07-12

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RZĄŚNIA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Kolonia Broszęcin, Broszęcin, Augustów, gmina Rząśnia wraz ze sporządzoną dla jego potrzeb prognozą oddziaływania na środowisko

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2022-07-07
Data publikacji:
2022-07-07
Data ostatniej zmiany:
2022-07-07

Zarządzenie Wójta Gminy Rząśnia Nr UGO.0050.47.2022.AD z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz współwłaściciela, udziału wynoszącego 2/3 części w nieruchomości gruntowej w miejscowości Będków.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Anna Dusza
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2022-07-06
Data publikacji:
2022-07-07
Data ostatniej zmiany:
2022-07-07

Zarządzenie Wójta Gminy Rząśnia Nr UGO.0050.40.2022.AD z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia wraz z załącznikami

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Anna Dusza
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2022-06-01
Data publikacji:
2022-06-01
Data ostatniej zmiany:
2022-06-01

OGŁOSZENIE O WYNIKU OTWARTEGO KONKURSU OFERT na realizację zadania publicznego w 2022 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez naukę pływania dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rząśnia

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Emilia Pułkownik
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2022-04-12
Data publikacji:
2022-04-12
Data ostatniej zmiany:
2022-04-12

Ogłoszenie Wójta Gminy Rząśnia z dnia 11 marca 2022 r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2022 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez naukę pływania dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rząśnia

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2022-03-11
Data publikacji:
2022-03-11
Data ostatniej zmiany:
2022-03-11

Obwieszczenie Starosty Pajęczańskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Starosta Powiatu Pajęczańskiego
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2022-03-04
Data publikacji:
2022-03-04
Data ostatniej zmiany:
2022-03-04

Zarządzenie Wójta Gminy Rząśnia z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia, najmu i dzierżawy

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2022-03-01
Data publikacji:
2022-03-02
Data ostatniej zmiany:
2022-03-02

Obwieszczenie Wójta Gminy Rząśnia z dnia 15 lutego 2022 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognoz oddziaływania na środowisko

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2022-02-15
Data publikacji:
2022-02-15
Data ostatniej zmiany:
2022-02-15

Obwieszczenie Wójta Gminy Rząśnia w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Kolonia Broszęcin, Broszęcin, Augustów, gmina Rząśnia

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2022-02-08
Data publikacji:
2022-02-08
Data ostatniej zmiany:
2022-02-08

Ogłoszenie wyniku naboru na udzielenie dotacji na wspieranie zadania z zakresu rozwoju sportu w 2022 roku

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2022-02-03
Data publikacji:
2022-02-04
Data ostatniej zmiany:
2022-02-04

Obwieszczenie Starosty Pajęczańskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 10921E

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Starosta Powiatu Pajęczańskiego
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2022-01-21
Data publikacji:
2022-01-21
Data ostatniej zmiany:
2022-02-22

Zarządzenie Wójta Gminy Rząśnia UGO.0050.68.2021.AD z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Rząśnia przeznaczonych do najmu wraz z załącznikami.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Anna Dusza
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2021-12-09
Data publikacji:
2021-12-09
Data ostatniej zmiany:
2022-01-03

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-08-16 15:14:57, zmian dokonał(a): Artur Ruka

WCAG 2.0 (Level AA)