Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY RZĄŚNIA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY RZĄŚNIA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Rząśnia

Ikona statystyk

Uchwała Nr IV /219 / 2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 20 września 2021 roku w sprawie opinii dotyczącej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rząśnia za I półrocze 2021 roku

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2021-09-24
Data publikacji:
2021-09-27
Data ostatniej zmiany:
2021-09-27

Uchwała Nr IV/83/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Rząśnia za 2020 rok

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Regionalna Izba Obrachunkowa
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2021-05-25
Data publikacji:
2021-05-25
Data ostatniej zmiany:
2021-05-25

Uchwała Nr IV / 52 /2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 5 marca 2021 roku w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Rząśnia

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Regionalna Izba Obrachunkowa
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2021-03-05
Data publikacji:
2021-03-16
Data ostatniej zmiany:
2021-03-16

Uchwała Nr IV / 401 / 2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Rząśnia

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Regionalna Izba Obrachunkowa
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2020-12-29
Data publikacji:
2021-01-05
Data ostatniej zmiany:
2021-01-07

Uchwała Nr IV / 400 / 2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Rząśnia na 2021 rok

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Regionalna Izba Obrachunkowa
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2020-12-29
Data publikacji:
2021-01-05
Data ostatniej zmiany:
2021-01-07

Uchwała Nr IV / 399 / 2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rząśnia

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Regionalna Izba Obrachunkowa
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2020-12-29
Data publikacji:
2021-01-05
Data ostatniej zmiany:
2021-01-07

Uchwała Nr IV/165/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rząśnia o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Rząśnia za 2019 rok

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Regionalna Izba Obrachunkowa
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2020-07-17
Data publikacji:
2020-07-22
Data ostatniej zmiany:
2020-07-22

U c h w a ł a Nr IV / 104 / 2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 12 maja 2020 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Rząśnia za 2019 rok.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Regionalna Izba Obrachunkowa
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2020-05-12
Data publikacji:
2020-05-14
Data ostatniej zmiany:
2020-05-14

Uchwała Nr IV / 46 / 2020 z dnia 24 lutego 2020 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Rząśnia

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2020-02-24
Data publikacji:
2020-03-02
Data ostatniej zmiany:
2020-03-02

Uchwała Nr IV/202/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 19 września 2019 roku. w sprawie opinii dotyczącej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rząśnia za I półrocze 2019 roku.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2019-09-19
Data publikacji:
2019-09-30
Data ostatniej zmiany:
2019-09-30

Uchwała Nr IV/108/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rząśnia o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Rząśnia za 2018 rok.

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2019-06-03
Data publikacji:
2019-06-07
Data ostatniej zmiany:
2019-06-07

Uchwała Nr IV/83/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Rząśnia za 2018 rok

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2019-05-09
Data publikacji:
2019-05-15
Data ostatniej zmiany:
2019-05-15

Uchwała Nr IV / 27 / 2019 z dnia 25 lutego 2019 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Rząśnia

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2019-02-25
Data publikacji:
2019-03-01
Data ostatniej zmiany:
2019-03-01

Uchwała Nr IV/328/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rząśnia

Ikona statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Regionalna Izba Obrachunkowa
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2018-12-13
Data publikacji:
2018-12-17
Data ostatniej zmiany:
2018-12-17

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-10-19 11:16:42, zmian dokonał(a): Artur Ruka

WCAG 2.0 (Level AA)