Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY RZĄŚNIA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY RZĄŚNIA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Rząśnia

Ikona statystyk

ZAWIADOMIENIE dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.”Budowa stacji demontażu pojazdów wraz z punktem do zbierania lub przeładunku odpadów w tym złomu zlokalizowana w miejscowości Zielęcin dz. nr ewid. 1689/3 i 1690/4 obręb Zielęcin, gm. Rząśnia”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Katarzyna Szataniak
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2018-02-15
Data publikacji:
2018-02-15
Data ostatniej zmiany:
2018-02-15

ZAWIADOMIENIE dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.”Budowa stacji demontażu pojazdów wraz z punktem do zbierania lub przeładunku odpadów w tym złomu zlokalizowana w miejscowości Zielęcin dz. nr ewid. 1689/3 i 1690/4 obręb Zielęcin, gm. Rząśnia”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Wójt Gminy Rząśnia
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2017-11-30
Data publikacji:
2017-11-30
Data ostatniej zmiany:
2017-12-01

ZAWIADOMIENIE dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.”Budowa stacji demontażu pojazdów wraz z punktem do zbierania lub przeładunku odpadów w tym złomu zlokalizowana w miejscowości Zielęcin dz. nr ewid. 1689/3 i 1690/4 obręb Zielęcin, gm. Rząśnia”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Wójt Gminy Rząśnia
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2017-11-22
Data publikacji:
2017-11-23
Data ostatniej zmiany:
2017-11-23

ZAWIADOMIENIE dotyczące wydania przez RDOŚ w Łodzi postanowienia uzgadniającego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.”Budowa stacji demontażu pojazdów wraz z punktem do zbierania lub przeładunku odpadów w tym złomu zlokalizowana w miejscowości Zielęcin dz. nr ewid. 1689/3 i 1690/4 obręb Zielęcin, gm. Rząśnia”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Katarzyna Szataniak
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2017-11-06
Data publikacji:
2017-11-06
Data ostatniej zmiany:
2017-11-06

ZAWIADOMIENIE dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.”Budowa stacji demontażu pojazdów wraz z punktem do zbierania lub przeładunku odpadów w tym złomu zlokalizowana w miejscowości Zielęcin dz. nr ewid. 1689/3 i 1690/4 obręb Zielęcin, gm. Rząśnia”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Katarzyna Szataniak
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2017-09-29
Data publikacji:
2017-09-29
Data ostatniej zmiany:
2017-10-02

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RZĄŚNIA dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.”Budowie stacji demontażu pojazdów wraz z punktem do zbierania lub przeładunku odpadów w tym złomu zlokalizowana w miejscowości Zielęcin dz. nr ewid. 1689/3 i 1690/4 obręb Zielęcin, gm. Rząśnia”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Katarzyna Szataniak
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2017-09-14
Data publikacji:
2017-09-18
Data ostatniej zmiany:
2017-09-18

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RZĄŚNIA dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.”Budowie stacji demontażu pojazdów wraz z punktem do zbierania lub przeładunku odpadów w tym złomu zlokalizowana w miejscowości Zielęcin dz. nr ewid. 1689/3 i 1690/4 obręb Zielęcin, gm. Rząśnia”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Katarzyna Szataniak
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2017-08-22
Data publikacji:
2017-08-24
Data ostatniej zmiany:
2017-08-24

Zawiadomienie o wyłożeniu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowie stacji demontażu pojazdów wraz z punktem do zbierania lub przeładunku odpadów w tym złomu zlokalizowana w miejscowości Zielęcin dz. nr ewid. 1689/3 i 1690/4 obręb Zielęcin, gm. Rząśnia”.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Katarzyna Szataniak
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2017-07-11
Data publikacji:
2017-07-11
Data ostatniej zmiany:
2017-07-11

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RZĄŚNIA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.”Budowie stacji demontażu pojazdów wraz z punktem do zbierania lub przeładunku odpadów w tym złomu zlokalizowana w miejscowości Zielęcin dz. nr ewid. 1689/3 i 1690/4 obręb Zielęcin, gm. Rząśnia”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Katarzyna Szataniak
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2017-07-11
Data publikacji:
2017-07-11
Data ostatniej zmiany:
2017-07-11

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RZĄŚNIA o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Rząśnia"

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Katarzyna Szataniak
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2017-04-10
Data publikacji:
2017-04-10
Data ostatniej zmiany:
2017-04-14

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Rząśnia"

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Wójt Gminy Rząśnia
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2016-12-30
Data publikacji:
2017-01-04
Data ostatniej zmiany:
2017-01-04

ZAWIADOMIENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI decyzji nr 3012016, znak: WOOŚ-I.42I0.I4.20I6.KKu.13 o środowiskolvych uwaruŃowaniach dla przedsięwzięcia określonego w wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3500E na odcinku Pajęczno - Rząsnia - Będków wraz z niezbędną infrastrukturą (m.in. rozbiórka mostu i budowa przepustu w to miejsce oraz budowa zjazdow".

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2016-12-08
Data publikacji:
2016-12-15
Data ostatniej zmiany:
2016-12-15

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RZĄŚNIA o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami dla miejscowości Będków, Żary, Rząśnia – Wykno”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Anna Dusza
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2016-07-15
Data publikacji:
2016-07-22
Data ostatniej zmiany:
2016-07-22

ZAWIADOMIENIE O ZEBRANYCH DOKUMENTACH I MATERIAŁACH PRZED WYDANIEM DECYZJI o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami dla miejscowości Będków, Żary, Rząśnia – Wykno”,

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Anna Dusza
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2016-07-06
Data publikacji:
2016-07-22
Data ostatniej zmiany:
2016-07-22

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami dla miejscowości Będków, Żary, Rząśnia – Wykno”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Anna Dusza
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2016-06-13
Data publikacji:
2016-07-22
Data ostatniej zmiany:
2016-07-22

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-02-22 16:05:35, zmian dokonał(a): Przemysław Cimcioch

WCAG 2.0 (Level AA)