Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY RZĄŚNIA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY RZĄŚNIA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Rząśnia

Ikona statystyk

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
GMINA RZĄŚNIA - podstawowe informacje96235
Podsumowanie "Dni Rząśni 2007"28505
Grant dla Rady Parafialnej w Stróży27996
Rząśnia w "Rankigu Samorządów 2007"27594
Ranking - SUKCES KADENCJI 2002 - 200625173
WAŻNE OGŁOSZNIE - zmiana adresu e-mail Urzędu Gminy Rząśnia21803
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rząśni21282
Informacja o kandydatach o naborze na stanowisko referenta ds. świadczeń z pomocy społecznej i obsługi systemu POMOST21276
Zarządzenie Nr 1/2009 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rząśni w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia oceny kwalifikacyjnej kandydatów w związku z naborem na wolne stanowisko urzędnicze: referenta ds. świadczeń z pomocy społecznej i obsługi systemu POMOST21184
Wyniki naboru na stanowisko referenta ds. świadczeń z pomocy społecznej i obsługi systemu POMOST20954
OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadania publicznego powszechnej nauki plywania dzieci do 10 roku życia z terenu Gminy Rząśnia w 2009 roku20832
Kanalizacja sanitarna: Stróża, Zielęcin20801
Ranking Inwestorów Samorządowych 2003 -200520066
OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2010 roku17427
OGŁOSZENIE o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2010 roku16029
PPWOW - ogłoszenie wyników konkursu nr 1/2009, 2/2009 i 3/2009 na realizację usług społecznych w ramach Programu16009
OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadania publicznego powszechnej nauki pływania dzieci do 10 roku życia z terenu Gminy Rząśnia w 2010 roku15766
OGŁOSZENIE o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego powszechnej nauki pływania dzieci do 10 roku życia z terenu Gminy Rząśnia w 2010 roku15082
Zinetegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Gminie Rząśnia15017
OGŁOSZENIE WYNIKU KONKURSU Nr 1/2010 na realizację usług interacji społecznej14836
PRZETARG NIEOGRANICZONY na wykonanie budowy świetlicy wiejskiej w Będkowie13940
OGŁOSZENIE o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Rząśnia".13822
Przetarg nieograniczony na wykonanie instalacji wentylacji kanałowej w budynku OSP Suchowola13666
PRZETARG NIEOGRANICZONY na remont rowu i przepustów w miejscowości Rząśnia13616
PRZETARG NIEOGRANICZONY na zaprojektowanie i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie gminy Rząśnia13503
PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rząśnia13288
PRZETARG NIEGRANICZONY na udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Rząśnia13246
PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę ciągnika rolniczego wraz z osprzętem dla Gminy Rząśnia13150
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na organizację imprezy kulturalnej Dni Gminy Rząśnia 2010 prowadzonym w trybie negocjacji z ogłoszeniem13069
Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rząśni12865
PRZETARG NIEOGRANICZONY na wykonanie budowy i przebudowy dróg na terenie Gminy Rząśnia12840
PRZETARG NIEOGRANIOCZONY na wykonywanie usług dowozu dzieci do szkół12746
Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie i rozbudowie drogi Rząśnia-Brutus-Marcelin prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego12723
OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2009 roku12669
Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia kuchni dla szkoły podstawowej w miejscowości Biała12667
Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Rząśnia12665
Przetarg nieograniczony na dostawę kruszywa drogowego dla Gminy Rząśnia12659
PRZETARG NIEOGRANICZONY na wykonanie budowy i przebudowy dróg na terenie Gminy Rząśnia12617
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia dla dostaw mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Broszęcin12577
PRZETARG NIEOGRANIOCZONY na dostawę lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Zielęcin12487
Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy i przebudowy dróg12486
PRZETARG NIEOGRANICZONY na wykonanie budowy, przebudowy i rozbudowy drogi Rząśnia-Brutus–Marcelin12474
PRZETARG NIEOGRANICZONY na wykonanie remontu kościoła w Stróży12445
PRZETARG NIEOGRANICZONY na kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego12417
Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia sportowego dla szkoły podstawowej i sali sportowej w miejscowości Biała12402
PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej dla Gminy Rząśnia12398
PRZETARG NIEOGRANICZONY na wykonanie budowy chodnika w pasie drogi powiatowej 3500E w miejscowości RząśniA12326
Przetarg nieograniczony na wykonywanie obowiązków menadżera projektu pn. „Budowa, przebudowa i rozbudowa drogi Rząśnia-Brutus–Marcelin”12290
Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia szkolnego i meblowego dla szkoły podstawowej i sali sportowej w miejscowości Biała12156
Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej dla modernizacji budynku hydroforni i ujęcia wody w Rząśni12093

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-19 13:34:35, zmian dokonał(a): Artur Ruka

WCAG 2.0 (Level AA)