Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY RZĄŚNIA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY RZĄŚNIA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Rząśnia

Ikona statystyk

dataużytkownikopis
2017-09-25 08:18:48Artur RukaOpublikowano artykuły o ID:(2214)
2017-09-25 08:18:31Artur RukaZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2214
2017-09-25 08:17:27Artur RukaDodano wersje artykułu. Wersja: 2 Tytuł: ZAPYTANIE OFERTOWE o przedstawienie ceny za wykonanie przeglądów technicznych w budynkach stanowiących mienie komunalne Gminy Rząśnia i obiektach komunalnych – rocznych i 5-letnich (w branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej
2017-09-25 08:17:27Artur RukaDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2214
2017-09-21 14:41:53Przemysław CimciochOpublikowano artykuły o ID:(2213)
2017-09-21 14:41:39Przemysław CimciochZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2213
2017-09-21 14:40:55Przemysław CimciochDodano wersje artykułu. Wersja: 5 Tytuł: Przetarg nieograniczony na dostawę lekkiego oleju opałowego do celów grzewczych
2017-09-21 14:40:55Przemysław CimciochDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2213
2017-09-20 13:49:10Artur RukaOpublikowano artykuły o ID:(2222)
2017-09-20 13:48:53Artur RukaZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2222
2017-09-20 13:47:58Artur RukaZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2222
2017-09-20 13:47:28Artur RukaZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2222
2017-09-20 13:46:47Artur RukaZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2222
2017-09-20 13:46:12Artur RukaZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2222
2017-09-20 13:45:26Artur RukaZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2222
2017-09-20 13:44:49Artur RukaZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2222
2017-09-20 13:42:01Artur RukaDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2222
2017-09-20 13:41:12Artur RukaDodano artykuł o tytule: Uchwały Rady Gminy Rząśnia z dnia 14 września 2017 r.
2017-09-20 13:08:41Artur RukaOpublikowano artykuły o ID:(2221)
2017-09-20 13:06:48Artur RukaZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2221
2017-09-20 13:06:25Artur RukaDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2221
2017-09-20 13:06:21Artur RukaDodano artykuł o tytule: OBWIESZCZENIE STAROSTY PAJĘCZAŃSKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji dorgowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej Nr 3500E
2017-09-18 12:45:14Artur RukaOpublikowano artykuły o ID:(2220)
2017-09-18 12:44:59Artur RukaZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2220
2017-09-18 12:44:35Artur RukaDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2220
2017-09-18 12:44:31Artur RukaDodano artykuł o tytule: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RZĄŚNIA dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.”Budowie stacji demontażu pojazdów wraz z punktem do zbierania lub przeładunku odpadów w tym złomu zlokalizowana w miejscowości Zielęcin dz. nr ewid. 1689/3 i 1690/4 obręb Zielęcin, gm. Rząśnia”

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-09-25 08:18:48, zmian dokonał(a): Artur Ruka

WCAG 2.0 (Level AA)