Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY RZĄŚNIA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY RZĄŚNIA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Rząśnia

Ikona statystyk

dataużytkownikopis
2019-08-16 12:36:46Artur RukaOpublikowano artykuły o ID:(2662)
2019-08-16 12:25:57Artur RukaZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2662
2019-08-16 12:25:27Artur RukaDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2662
2019-08-16 12:25:22Artur RukaDodano artykuł o tytule: ZARZĄDZENIE NR UGO.0050.42.2019.ANS WÓJTA GMINY RZĄŚNIA z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019-08-14 15:58:32Artur RukaOpublikowano artykuły o ID:(2660)
2019-08-14 15:58:32Artur RukaOpublikowano artykuły o ID:(2658)
2019-08-14 15:58:32Artur RukaOpublikowano artykuły o ID:(2661)
2019-08-14 15:58:32Artur RukaOpublikowano artykuły o ID:(2659)
2019-08-14 15:57:33Artur RukaZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2661
2019-08-14 15:57:14Artur RukaDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2661
2019-08-14 15:56:58Artur RukaDodano artykuł o tytule: OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. (wyciąg)
2019-08-14 15:55:17Artur RukaZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2660
2019-08-14 15:54:58Artur RukaDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2660
2019-08-14 15:54:52Artur RukaDodano artykuł o tytule: Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019-08-14 15:53:52Artur RukaZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2659
2019-08-14 15:52:46Artur RukaDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2659
2019-08-14 15:52:42Artur RukaDodano artykuł o tytule: Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019-08-14 15:51:44Artur RukaZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2658
2019-08-14 15:51:08Artur RukaZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2658
2019-08-14 15:50:25Artur RukaZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2658
2019-08-14 15:50:08Artur RukaDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2658
2019-08-14 15:49:37Artur RukaDodano artykuł o tytule: Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
2019-08-14 14:56:11Artur RukaOpublikowano artykuły o ID:(2657)
2019-08-14 14:55:44Artur RukaZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2657
2019-08-14 14:55:20Artur RukaDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2657
2019-08-14 14:55:13Artur RukaDodano artykuł o tytule: Informacja o porządku obrad sesji Rady Gminy Rząśnia zwołanej na 19 sierpnia 2019 roku

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-08-16 12:36:4, zmian dokonał(a): Artur Ruka

WCAG 2.0 (Level AA)