Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY RZĄŚNIA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY RZĄŚNIA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Rząśnia

Ikona statystyk

dataużytkownikopis
2018-08-17 12:30:21Artur RukaOpublikowano artykuły o ID:(2374)
2018-08-17 12:29:56Artur RukaZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2374
2018-08-17 12:29:08Artur RukaDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2374
2018-08-17 12:29:05Artur RukaDodano artykuł o tytule: ZARZĄDZENIE NR 46/2018 WÓJTA GMINY RZĄŚNIA z dnia 17 sierpnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
2018-08-17 11:28:36Przemysław CimciochOpublikowano artykuły o ID:(2366)
2018-08-17 11:27:38Przemysław CimciochZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2366
2018-08-17 11:26:31Przemysław CimciochZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2366
2018-08-17 11:25:19Przemysław CimciochDodano wersje artykułu. Wersja: 3 Tytuł: Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy, rozbudowy oraz nadbudowy i termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Rząśni
2018-08-17 11:25:19Przemysław CimciochDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2366
2018-08-16 14:08:09Przemysław CimciochOpublikowano artykuły o ID:(2366)
2018-08-16 14:08:00Przemysław CimciochZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2366
2018-08-16 14:07:16Przemysław CimciochDodano wersje artykułu. Wersja: 2 Tytuł: Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy, rozbudowy oraz nadbudowy i termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Rząśni
2018-08-16 14:07:16Przemysław CimciochDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2366
2018-08-16 06:29:41Artur RukaOpublikowano artykuły o ID:(2370)
2018-08-16 06:29:41Artur RukaOpublikowano artykuły o ID:(2371)
2018-08-16 06:29:41Artur RukaOpublikowano artykuły o ID:(2369)
2018-08-16 06:29:41Artur RukaOpublikowano artykuły o ID:(2372)
2018-08-16 06:29:41Artur RukaOpublikowano artykuły o ID:(2373)
2018-08-16 06:25:58Artur RukaZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2373
2018-08-16 06:24:35Artur RukaDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2373
2018-08-16 06:24:30Artur RukaDodano artykuł o tytule: KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W SIERADZU I I z dnia 1 4 sierpnia 201 8 r. o miejscu, dniach i godzinach składania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego zamierzającego zgłaszać kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018-08-16 06:18:58Artur RukaDodano artykuł o tytule: Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych w wyborach samorządowych 2018
2018-08-16 06:17:33Artur RukaZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2371
2018-08-16 06:17:01Artur RukaDodano galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2371
2018-08-16 06:16:31Artur RukaDodano artykuł o tytule: INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W SIERADZU I I z dnia 14 sierpnia 201 8 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do składów powiatowych i gminnych (miejskich) komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018-08-16 06:13:47Artur RukaZmieniono galerię o tytule: Galeria do artykułu o id=2370

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-08-17 12:30:21, zmian dokonał(a): Artur Ruka

WCAG 2.0 (Level AA)