Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY RZĄŚNIA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY RZĄŚNIA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Rząśnia

Ikona statystyk

Postępowanie na wykonanie węzła cieplnego i przyłączy wodociągowego i cieplnego w budynku komunalnym w Rząśni

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Przemysław Cimcioch
Informację wprowadził:
Przemysław Cimcioch
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-10-11
Data ostatniej zmiany:
2019-10-11

Postępowanie na zakup samochodu osobowego dla Gminy Rząśnia

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Przemysław Cimcioch
Informację wprowadził:
Przemysław Cimcioch
Data wytworzenia:
2019-10-11
Data publikacji:
2019-10-11
Data ostatniej zmiany:
2019-10-11

Postępowanie na wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy przebudowy dróg na terenie gminy Rząśnia

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Przemysław Cimcioch
Informację wprowadził:
Przemysław Cimcioch
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-10-09
Data ostatniej zmiany:
2019-10-09

Postępowanie na wykonanie remontu garażu OSP Suchowola

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Przemysław Cimcioch
Informację wprowadził:
Przemysław Cimcioch
Data wytworzenia:
2019-09-25
Data publikacji:
2019-09-25
Data ostatniej zmiany:
2019-10-01

Postępowanie na konserwację dachu na budynku komunalnym w Broszęcinie

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Przemysław Cimcioch
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-09-04
Data ostatniej zmiany:
2019-09-11

Postępowanie na wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy i remontu budynków komunalnych oraz zagospodarowań terenu

Zbieranie statystyk
Załącznik nr 2 Wzór oferty

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Przemysław Cimcioch
Informację wprowadził:
Przemysław Cimcioch
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-08-23
Data ostatniej zmiany:
2019-09-04

Zapytanie ofertowe dotyczące przeglądów technicznych bydynków

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Janusz Bęben
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2019-08-22
Data publikacji:
2019-08-22
Data ostatniej zmiany:
2019-08-30

Postępowanie na wykonanie budowy placy zabaw w miejscowości Będków

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Przemysław Cimcioch
Informację wprowadził:
Przemysław Cimcioch
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-08-12
Data ostatniej zmiany:
2019-08-23

Postępowanie na wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy i remontu budynków oraz zagospodarowania terenów komunalnych

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Przemysław Cimcioch
Informację wprowadził:
Przemysław Cimcioch
Data wytworzenia:
2019-08-02
Data publikacji:
2019-08-02
Data ostatniej zmiany:
2019-08-13

Postępowanie na sprawowanie usług nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem przebudowy dróg na terenie Gminy Rząśnia

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Przemysław Cimcioch
Informację wprowadził:
Przemysław Cimcioch
Data wytworzenia:
2019-07-25
Data publikacji:
2019-07-25
Data ostatniej zmiany:
2019-07-31

Informacja dotycząca zamówień publicznych poniżej 30 tyś. euro

Zbieranie statystyk

Szanowni Państwo.

W związku z uchwaloną przez Sejm RP  w dniu 4 lipca br. nowelizacją art. 15 ust. 1 pkt 3 oraz art. 18a ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020, 1579 i 1920 oraz z 2018 r. poz. 1603) na mocy której nastąpi przesunięcie w czasie obowiązku pełnej elektronizacji zamówień w odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonych przez innych zamawiających niż centralny zamawiający, w których wartość zamówienia jest szacowana poniżej progów unijnych, z dnia 1 stycznia 2020 r. na dzień 1 stycznia 2021 r. Gmina Rząśnia - mając na względzie zarówno ułatwienie potencjalnym Wykonawcom procesu przystępowania do zamówienia jak i  względy ekonomiczne, tj. brak konieczności utrzymywania odrębnych systemów po stronie Gminy  - powraca do publikacji postępowań poniżej 30 tyś. euro tylko i wyłącznie w Biuletynie Informacji publicznej z wyłączeniem platformy e-Zamawiający.

 

 

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Przemysław Cimcioch
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2019-07-24
Data publikacji:
2019-07-24
Data ostatniej zmiany:
2019-07-24

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-10-15 13:12:26, zmian dokonał(a): Artur Ruka

WCAG 2.0 (Level AA)