Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY RZĄŚNIA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY RZĄŚNIA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Rząśnia

Ikona statystyk

Postępowanie na sprawowanie usług nadzoru inwestorskiego nad budową garaży dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rząśni

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Przemysław Cimcioch
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-11-21
Data ostatniej zmiany:
2019-11-27

Postępowanie na zakup samochodu osobowego dla Gminy Rząśnia

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Przemysław Cimcioch
Informację wprowadził:
Przemysław Cimcioch
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-10-18
Data ostatniej zmiany:
2019-10-29

Postępowanie na wykonanie węzła cieplnego i przyłączy wodociągowego i cieplnego w budynku komunalnym w Rząśni

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Przemysław Cimcioch
Informację wprowadził:
Przemysław Cimcioch
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-10-11
Data ostatniej zmiany:
2019-10-18

Postępowanie na zakup samochodu osobowego dla Gminy Rząśnia

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Przemysław Cimcioch
Informację wprowadził:
Przemysław Cimcioch
Data wytworzenia:
2019-10-11
Data publikacji:
2019-10-11
Data ostatniej zmiany:
2019-10-18

Postępowanie na wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy przebudowy dróg na terenie gminy Rząśnia

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Przemysław Cimcioch
Informację wprowadził:
Przemysław Cimcioch
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-10-09
Data ostatniej zmiany:
2019-10-17

Postępowanie na wykonanie remontu garażu OSP Suchowola

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Przemysław Cimcioch
Informację wprowadził:
Przemysław Cimcioch
Data wytworzenia:
2019-09-25
Data publikacji:
2019-09-25
Data ostatniej zmiany:
2019-10-01

Postępowanie na konserwację dachu na budynku komunalnym w Broszęcinie

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Przemysław Cimcioch
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-09-04
Data ostatniej zmiany:
2019-09-11

Postępowanie na wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy i remontu budynków komunalnych oraz zagospodarowań terenu

Zbieranie statystyk
Załącznik nr 2 Wzór oferty

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Przemysław Cimcioch
Informację wprowadził:
Przemysław Cimcioch
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-08-23
Data ostatniej zmiany:
2019-09-04

Zapytanie ofertowe dotyczące przeglądów technicznych bydynków

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Janusz Bęben
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2019-08-22
Data publikacji:
2019-08-22
Data ostatniej zmiany:
2019-08-30

Postępowanie na wykonanie budowy placy zabaw w miejscowości Będków

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Przemysław Cimcioch
Informację wprowadził:
Przemysław Cimcioch
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2019-08-12
Data ostatniej zmiany:
2019-08-23

Postępowanie na wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy i remontu budynków oraz zagospodarowania terenów komunalnych

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Przemysław Cimcioch
Informację wprowadził:
Przemysław Cimcioch
Data wytworzenia:
2019-08-02
Data publikacji:
2019-08-02
Data ostatniej zmiany:
2019-08-13

Postępowanie na sprawowanie usług nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem przebudowy dróg na terenie Gminy Rząśnia

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Przemysław Cimcioch
Informację wprowadził:
Przemysław Cimcioch
Data wytworzenia:
2019-07-25
Data publikacji:
2019-07-25
Data ostatniej zmiany:
2019-07-31

Informacja dotycząca zamówień publicznych poniżej 30 tyś. euro

Zbieranie statystyk

Szanowni Państwo.

W związku z uchwaloną przez Sejm RP  w dniu 4 lipca br. nowelizacją art. 15 ust. 1 pkt 3 oraz art. 18a ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020, 1579 i 1920 oraz z 2018 r. poz. 1603) na mocy której nastąpi przesunięcie w czasie obowiązku pełnej elektronizacji zamówień w odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonych przez innych zamawiających niż centralny zamawiający, w których wartość zamówienia jest szacowana poniżej progów unijnych, z dnia 1 stycznia 2020 r. na dzień 1 stycznia 2021 r. Gmina Rząśnia - mając na względzie zarówno ułatwienie potencjalnym Wykonawcom procesu przystępowania do zamówienia jak i  względy ekonomiczne, tj. brak konieczności utrzymywania odrębnych systemów po stronie Gminy  - powraca do publikacji postępowań poniżej 30 tyś. euro tylko i wyłącznie w Biuletynie Informacji publicznej z wyłączeniem platformy e-Zamawiający.

 

 

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Przemysław Cimcioch
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2019-07-24
Data publikacji:
2019-07-24
Data ostatniej zmiany:
2019-07-24

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-12-05 14:47:27, zmian dokonał(a): Przemysław Cimcioch

WCAG 2.0 (Level AA)