Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY RZĄŚNIA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY RZĄŚNIA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Rząśnia

Ikona statystyk

ZARZĄDZENIE NR 46/2018 WÓJTA GMINY RZĄŚNIA z dnia 17 sierpnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Wójt Gminy Rząśnia - Tomasz Stolarczyk
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2018-08-17
Data publikacji:
2018-08-17
Data ostatniej zmiany:
2018-08-17

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W SIERADZU I I z dnia 1 4 sierpnia 201 8 r. o miejscu, dniach i godzinach składania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego zamierzającego zgłaszać kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Komisarz Wyborczy w Sieradzu II - Tomasz Rafał Kucharski
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2018-08-14
Data publikacji:
2018-08-16
Data ostatniej zmiany:
2018-08-16

Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych w wyborach samorządowych 2018

Zbieranie statystyk

Kompletne informacje dotyczące tworzenia komitetów wyborczych w wyborach samorządowych 2018 znajdują się na stronach internetowych Państwowej Komisji Wyborczej pod bezpośrednim linkiem: https://pkw.gov.pl/773_Komitety_wyborcze oraz na stronie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu: https://sieradz.kbw.gov.pl.

 

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Artur Ruka
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2018-08-16
Data publikacji:
2018-08-16
Data ostatniej zmiany:
2018-08-16

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W SIERADZU I I z dnia 14 sierpnia 201 8 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do składów powiatowych i gminnych (miejskich) komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Komisarz Wyborczy w Sieradzu II - Tomasz Rafał Kucharski
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2018-08-14
Data publikacji:
2018-08-16
Data ostatniej zmiany:
2018-08-16

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Państwowa Komisja Wyborcza
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2018-08-13
Data publikacji:
2018-08-16
Data ostatniej zmiany:
2018-08-16

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Państwowa Komisja Wyborcza
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2018-08-13
Data publikacji:
2018-08-16
Data ostatniej zmiany:
2018-08-16

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2018-08-14
Data publikacji:
2018-08-14
Data ostatniej zmiany:
2018-08-14

Wykaz powołanych urzędników wyborczych na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Delegatura KBW w Sieradzu
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2018-05-10
Data publikacji:
2018-05-10
Data ostatniej zmiany:
2018-05-10

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia nr 21/2018 Wojewody Łódzkiego z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Łódzkiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie łódzkim

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Wojewoda Łódzki - Zbigniew Rau
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2018-04-23
Data publikacji:
2018-04-25
Data ostatniej zmiany:
2018-04-25

Nabór na Urzędników Wyborczych

Zbieranie statystyk

W związku z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu z dnia 17 kwietnia 2018 r. stwierdzającego, że liczba prawidłowo zgłoszonych kandydatów na Urzędnika Wyborczego w terminie do dnia 16 kwietnia 2018 r. nie jest wystarczająca i skierowaną prośbą m. in. do Wójta Gminy Rząśnia o zgłoszenie brakujących kandydatów na Urzędników Wyborczych, informujemy, iż w terminie do 24 kwietnia istnieje możliwość zgłaszania się na brakujące stanowiska na podstawie par. 5, ust. 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru na Urzędników Wyborczych, przede wszystkim wymagań, zakresu obowiązków, zasad rekrutacji, itp. publikowane są na stronie Państwowej Komisji Wyborczej pod adresem: https://pkw.gov.pl/783_Urzednicy_w

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Wójt Gminy Rząśnia - Tomasz Stolarczyk
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2018-04-18
Data publikacji:
2018-04-18
Data ostatniej zmiany:
2018-04-18

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W SIERADZU II z dnia 10 kwietnia 2018 r. o objęciu powierzonej funkcji, właściwości terytorialnej oraz o siedzibie i czasie pracy

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Komisarz Wyborczy w Sieradzu II
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2018-04-10
Data publikacji:
2018-04-12
Data ostatniej zmiany:
2018-04-12

Uchwała Nr XL/251/2018 Rady Gminy Rząśnia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Rząśnia na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Rada Gminy Rząśnia
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2018-03-29
Data publikacji:
2018-04-05
Data ostatniej zmiany:
2018-04-05

Uchwała Nr XL/250/2018 Rady Gminy Rząśnia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Rząśnia na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Rada Gminy Rząśnia
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2018-03-29
Data publikacji:
2018-04-05
Data ostatniej zmiany:
2018-04-05

INFORMACJA DYREKTORA DELEGATURY KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO W SIERADZU z dnia 27 marca 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Dyrektor Delegatury KBW w Sieradzu
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2018-03-27
Data publikacji:
2018-03-28
Data ostatniej zmiany:
2018-03-28

INFORMACJA DYREKTORA DELEGATURY KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO W SIERADZU z dnia 15 marca 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Dyrektor Delegatury KBW w Sieradzu
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2018-03-15
Data publikacji:
2018-03-16
Data ostatniej zmiany:
2018-03-16

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-08-17 12:30:21, zmian dokonał(a): Artur Ruka

WCAG 2.0 (Level AA)