Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY RZĄŚNIA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY RZĄŚNIA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Rząśnia

Ikona statystyk

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi Nr IV/48/2018 z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Rząśnia

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Regionalna Izba Obrachunkowa
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2018-02-15
Data publikacji:
2018-02-22
Data ostatniej zmiany:
2018-02-22

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi Nr IV/358/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Rząśnia

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Regionalna Izba Obrachunkowa
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2017-12-27
Data publikacji:
2017-12-27
Data ostatniej zmiany:
2017-12-28

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi Nr IV/357/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Rząśnia na 2018 rok grudnia 2017 r.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Regionalna Izba Obrachunkowa
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2017-12-20
Data publikacji:
2017-12-27
Data ostatniej zmiany:
2017-12-28

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi Nr IV/356/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rząśnia

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Regionalna Izba Obrachunkowa
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2017-12-20
Data publikacji:
2017-12-27
Data ostatniej zmiany:
2017-12-28

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi Nr IV/121/2017 z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie wnisku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rząśnia o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Rząśnia za 2016 rok

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Regionalna Izba Obrachunkowa
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2017-05-25
Data publikacji:
2017-05-29
Data ostatniej zmiany:
2017-06-08

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi Nr IV/89/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Rząśnia za 2016 rok

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Regionalna Izba Obrachunkowa
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2017-04-27
Data publikacji:
2017-05-09
Data ostatniej zmiany:
2017-05-10

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi Nr IV/49/2017 z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Rząśnia

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Regionalna Izba Obrachunkowa
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2017-03-22
Data publikacji:
2017-03-02
Data ostatniej zmiany:
2017-03-02

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi Nr IV/349/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Rząśnia

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2016-12-21
Data publikacji:
2016-12-23
Data ostatniej zmiany:
2016-12-23

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi Nr IV/348/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Rząśnia na 2017 rok

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2016-12-21
Data publikacji:
2016-12-23
Data ostatniej zmiany:
2016-12-23

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi Nr iV/347/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rząśnia

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2016-12-21
Data publikacji:
2016-12-23
Data ostatniej zmiany:
2016-12-23

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi Nr IV/204/2016 z dnia 20 września 2016 r. w sprawie opinii dotyczącej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rząśnia za I półrocze 2016 r.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
RIO
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2016-09-20
Data publikacji:
2016-09-30
Data ostatniej zmiany:
2016-09-30

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi Nr IV/144/2016 z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rząśnia o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Rząśnia za 2015 rok.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
RIO
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2016-05-27
Data publikacji:
2016-06-01
Data ostatniej zmiany:
2016-06-01

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi Nr IV/95/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Rząśnia za 2015 rok

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
RIO
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-05-06
Data ostatniej zmiany:
2016-05-06

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi Nr IV/47/2016 z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu oraz możliwości sfinansowanai deficytu budżetu Gminy Rząśnia

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
RIO
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2016-02-22
Data publikacji:
2016-02-26
Data ostatniej zmiany:
2016-02-26

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi Nr IV/397/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Rząśnia

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
RIO
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2015-12-17
Data publikacji:
2015-12-31
Data ostatniej zmiany:
2015-12-31

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-02-22 16:05:35, zmian dokonał(a): Przemysław Cimcioch

WCAG 2.0 (Level AA)