Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY RZĄŚNIA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY RZĄŚNIA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Rząśnia

Ikona statystyk

Nowe zasady wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej

Zbieranie statystyk
W związku z wejściem w życie z dniem 31 marca 2009 r. przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r., o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 18, poz. 97) informujemy przedsiębiorców, że zmianie uległy zasady związane z dokonywaniem wpisów do ewidencji działalności gospodarczej.
Od 31 marca br. obowiązuje jeden wzór formularza wniosku, zamiast dotychczas istniejących czterech.
Ponadto nie są już pobierane opłaty stałe związane z dokonaniem wpisu oraz zmian we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2009-05-08
Data ostatniej zmiany:
2009-05-08

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-04-23 11:11:2, zmian dokonał(a): Przemysław Cimcioch

WCAG 2.0 (Level AA)