Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY RZĄŚNIA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY RZĄŚNIA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Rząśnia

Ikona statystyk

Zarządzenie Wójta Gminy Rząśnia UGO.0050.12.2019.AD z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2019-03-12
Data publikacji:
2019-03-14
Data ostatniej zmiany:
2019-03-14

OGŁOSZENIE O WYNIKU OTWARTEGO KONKURSU OFERT na realizację zadania publicznego w 2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez naukę pływania dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rząśnia

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2019-03-11
Data publikacji:
2019-03-11
Data ostatniej zmiany:
2019-03-11

Ogłoszenie Wójta Gminy Rząśnia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rząśnia na lata 2019 – 2022 z perspektywą do 2026 r. ” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rząśnia na lata 2019 – 2022 z perspektywą do 2026 r.”

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2019-03-05
Data publikacji:
2019-03-05
Data ostatniej zmiany:
2019-03-05

Zarządzenie Wójta Gminy Rząśnia UGO.0050.6.2019.AD z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2019-02-21
Data publikacji:
2019-02-21
Data ostatniej zmiany:
2019-02-21

Ogłoszenie Wójta Gminy Rząśnia o naborze członków do komisji konkursowej

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2019-02-08
Data publikacji:
2019-02-08
Data ostatniej zmiany:
2019-02-08

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT na realizację zadania publicznego w 2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez naukę pływania dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rząśnia

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2019-02-06
Data publikacji:
2019-02-06
Data ostatniej zmiany:
2019-02-06

Zebrania sołeckie. Wybory sołtysów i rad sołeckich

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2019-01-14
Data publikacji:
2019-01-15
Data ostatniej zmiany:
2019-01-17

OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORU WNIOSKU o udzielenie dotacji na wspieranie zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Rząśnia w 2019 roku

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2019-01-07
Data publikacji:
2019-01-07
Data ostatniej zmiany:
2019-01-07

Zarządzenie Wójta Gminy Rząśnia Nr 65/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Rząśnia do najmu

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2018-12-21
Data publikacji:
2019-01-03
Data ostatniej zmiany:
2019-01-03

Zarządzenie Nr 63/2018 Wójta Gminy Rząśnia z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie przyznania nagród pieniężnych za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2018-12-18
Data publikacji:
2018-12-27
Data ostatniej zmiany:
2019-01-07

Zarządzenie Nr 62/2018 Wójta Gminy Rząśnia z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Rząśni oraz pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rząśni, Gminnego Zespołu Oświaty w Rząśni i Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rząśni w zamian za dzień 24 grudnia 2018 r.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2018-12-12
Data publikacji:
2018-12-12
Data ostatniej zmiany:
2018-12-12

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW o udzielenie dotacji na wspieranie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Rząśnia w 2019 roku

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2018-12-05
Data publikacji:
2018-12-05
Data ostatniej zmiany:
2018-12-05

Ogłoszenie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Katarzyna Szataniak
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2018-12-04
Data publikacji:
2018-12-04
Data ostatniej zmiany:
2018-12-04

Zarządzenie Wójta Gminy Rząśnia Nr 57/2018 z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie przyznania nagród pieniężnych za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2018-11-05
Data publikacji:
2018-11-12
Data ostatniej zmiany:
2019-01-07

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dnia 9 października 2018 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji Rady Gminy Rząśnia wybranej w dniu 21 października 2018 r.

Zbieranie statystyk

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Rząśnia
Informację wytworzył:
Komisarz Wyborczy w Sieradzu II Tomasz Rafał Kucharski
Informację wprowadził:
Artur Ruka
Data wytworzenia:
2018-11-09
Data publikacji:
2018-11-09
Data ostatniej zmiany:
2018-11-09

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-03-18 12:35:11, zmian dokonał(a): Przemysław Cimcioch

WCAG 2.0 (Level AA)